Examination Online (Distans) Kustskepparintyg, 27/6-2022 TK

Provet genomförs via videolänk på distans. Varje provtagare svarar på frågorna enskilt som sedan skickas in och rättas i anslutning till provtillfället.

Provet genomförs på distans via videolänk. Provet börjar med en genomgång 10 minuter, därefter är provtiden 2 h. Kostnaden för provet är 625 kr 


Kontrollera att du kommer in på länken innan provet börjar och att du har alla nödvändiga program för att webbkamera & mikrofon ska fungera. Du kan använda antingen dator eller mobiltelefon men hela arbetsytan ska vara synlig under provet.

Du svarar enskilt på frågorna i det bifogade svarsformuläret, där du också fyller i personuppgifter och adress. Frågorna får du i det lösenordsskyddade frågeformuläret, lösenordet får du muntligt i samband med att provet börjar.

När du är klar med provet skickar du tillbaka ditt ifyllda svarsformulär, tillsammans med en bild på giltig legitimation. Provet rättas därefter inom några dagar och får du resultatet via mejl. 

Har du en blå intygsbok från NFB sedan tidigare postar du den efter du fått godkänt på provet till:
Tobias Karlsson
Drevkarlsvägen 14
141 38 Huddinge


Du får sedan tillbaka boken, stämplad med ditt nya intyg.

Har du ingen bok sedan tidigare köper du en i samband med provet, kostnaden är 65 kr som swishas till samma nummer. Du får den sedan ifylld och skickad hem till dig.

 

Att medta till förhörstillfället:
– giltig legitimation
– Intyg om genomförd Båtpraktik
– övningssjökort 61
– bestick (passare, transportör, linjal)
– penna/sudd
– miniräknare
– dator/mobiltelefon med fungerande webbkamera & mikrofon

Vid frågor, kontakta
Tobias Karlsson

073-839 8693

Datum

27 jun 2022
Expired!

Tid

19:00

Kostnad

625.00kr

Utbildning / Examination

Examinationer

Plats

Online

Arrangör

Tobias Karlsson
Telefon
073-8398693
E-post
tobias@navxam.se