Seglarintyg 2

Seglarintyg 1-3 är NfB:s intyg och motsvarar ungefär Svenska Seglarförbundets olika nivåer. När du går en seglarkurs hos någon av våra samarbetspartners så ordnar vi sen examinationen åt dig.