Seglarintyg 3

Seglarintyg 3 är mer inriktat mot utomsskärssegling och det finns bara ett fåtal kursanordnare i Sverige för detta intyg.