Vanliga frågor

Här hittar ni de vanligaste frågorna vad avser Online/Distans prov:

 • Jag har inte fått någon bekräftelse?
  Svar: Har du fått ett mail efter din bokning som börjar med “Tack för din bokning” så är du bekräftad , oavsett om det står att det inte är någon bokningsbekräftelse. (Vi har provat lite olika varianter). Har du inte fått något mail , så börja med att titta i din skräppost, det händer tyvärr ibland att våra mail fastnar där.
 • Jag har bara fått mail till en mailadress trots att jag bokade in flera samtidigt?
  Svar: Mail går bara ut till den bokande adressen
 • Hur betalar jag ?
  Svar: Enligt de instruktioner du får mailat till dig dagen innan examinationstillfället , det sker med swish till de flesta examinatorer , men någon har även en kortlösning, men allt står i det mail ni får innan.
 • När får jag info om detaljer för just det examinationstillfället jag bokat?
  Svar: Det kommer en länk till “plattformen” direkt från examinatorn dageneller kvällen innan , är det mycket att göra så kommer det samma förmiddag senast. GLÖM INTE att vittja er skräppostlåda då det ibland har hamnat där.
 • Vi är flera som ska göra provet samtidigt, behöver vi flera sjökort, passare och transportörer?
  Svar: Ja , 1 sjökort, 1 passare och 2 transportörer ( eller 1 linjal och 1 transportör) per deltagare.
 • Vi är flera som ska göra provet samtidigt, kan vi sitta vid samma dator?
  Svar: Nej , det är inget grupparbete, ni måste sitta i separata rum med separata datorer (och separata mailadresser) och separata kameror
 • Jag behöver ändra min bokade tid , kan jag omboka?
  Svar: Du kan avboka genom att maila info@navx.se och tala om vilken tid som skall avbokas, sedan bokar du in en ny tid på hemsidan i mån av plats.
 • Kostar det något att avboka ?
   Svar:Bokar du av plats 48 timmar eller närmre examinationsdatum så tar vi ut en avbokningsavgift om 160 kr då du uppehållit platsen för annan som skulle behövt den bättre. I övrigt så tar vi inyte ut någon avgift .
 • Jag vill boka en extra tid ifall jag misslyckas på provet, kan jag det?
  Svar: Nej , du får inte blockera med fler tider än enda per person , eftersom det är ett begränsat antal tider som finns per tillfälle , sådana dubbelbokningar kommer tas bort utan att det meddelas.
 •  Hur betalar jag ?
  Svar: Du betalar med swish vid examinationstillfället till examinatorn enligt de instruktioner du får inför provet, så ingenting betalas vid provtillfället.
 • Hur ser jag vem som är examinator?
  Svar: Där det står “Arrangör” till höger på bokningssidan har ni examinatorns kontaktuppgifter.
 • Vad betyder bokstäverna i sist i rubriken,såsom TK, LH osv?
  Svar: Det är för internt bruk (Examinatorns initialer)
 • Ibland står det Examinator ibland Förhörsförrättare, vad är vad ?
  Svar: Vi har valt att kalla de personer som examinerar elever för Examinatorer, har de personerna tex även hand om intyg från Nämnden för båtlivsutbildning så kallas de där för Förhörsförrättare eller Provförrättare, men vi kallar alla för Examinatorer , enklast så.
 • Vilket datum gäller som sista datum för att kunna använda Förarintyget till översättning mot Vattenskoterförarbeviset?
  Svar: Det är Transportstyrelsen som har hand om Vattenskoterförarbeviset , våra Examinatorer för Förarintyget är auktoriserade av Nämnden för båtlivsutbildning och de registrerar intygen med samma datum som ett prov är godkänt. Dvs skriver ni godkänt senast 30/4 -2022 så kan ni konvertera Förarintyget till ett Vattenskoterförarbevis.
  NavX  tar däremot inte på sig något ansvar för att något i den processen (Examinator- Nämnden för båtlivsutbildning- Transportstyrelsen- Elev) fallerar på något sätt.
 • Jag eller mitt barn har dyslexi , kan jag/hen få extra tid eller hjälp?
  Svar: Vi har inte möjlighet att lägga extra tid på dyslektiker då tidsschemat är pressat, många examinatorer har upp till 6 examinationstillfällen per dag , däremot så anordnar vi med jämna mellanrum särskilda examinationer  som är till för endast dyslektiker , se länk för nästa tillfälle : Dyslexiexamination
 • Om jag bokar i mitt namn kan jag överlåta platsen till någon annan ?
  Svar: Nej , men kolla med info@navx.se om det är något särskilt behjärtansvärt skäl , men det går inte att boka upp flera tider och sedan låta någon annan skriva. Dubbelbokade tider rensas bort löpande enligt principen , senast kronologisk tid tas bort först.