Båtpraktik – Dager, 24/7-2023, Stavsnäs

Båtpraktikutbildning

Vi genomför under 3-4 timmar (beroende på antal deltagare) ett ordentligt båtpraktikpass i någon av våra aluminiumbåtar där vi går igenom båtens säkerhetsutrustning, vi genomför en pedagogisk losskastning  och därpå en del manövrar för att du skall kunna känna hur båten uppför sig , vi genomför en manöverbord-manöver och framför båten i en utprickad farled , tittar på de vanligast förekommande prickarna, sjömärkena mm. Vi går noga igenom hur du skall uppträda i förhållande till andra båtar som rör sig i skärgårdsområdet. Ja helt enkelt så kör vi igenom hela förarintyget i praktiken.

Vår kurs i båtpraktik är en grundläggande utbildning för dig som är intresserad och nyfiken på båtlivet, men som ännu inte har kunnat få tillräcklig vana och erfarenhet. Kursen är perfekt för dig som nyligen köpt båt, men vill veta mer om hur man exempelvis borde förtöja på ett säkert sätt, vilka sjömärken som finns och hur väjningsregler fungerar till sjöss. Båtpraktik dager är också ett krav för dig som skall läsa till Kustskeppare.

Båtpraktik (dager) är en praktisk övning i båt med instruktör och ej något prov. Övningen syftar till att deltagaren, praktiskt och under ledning, får prova eller medverka vid några vanligt förekommande moment då man för en båt i
dagsljus och under goda siktförhållanden.

Båtpraktik (dager) skall innehålla följande moment:

1. Genomgång av båten och dess säkerhets- och nödutrustning.

2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning: flytväst, klädsel och vattentätt mobiltelefonfodral.

3. Läsa sjökort: peka ut objekt som markerats i sjökortet och omvänt.

4. Styra: mot utpekat styrmärke, i enslinje och efter kompass.

5. Navigera: i farled respektive utanför farled.

6. Lägesbestämning: med enslinjer och kompass (krysspejling).

7. Vindens verkan på båten*.

8. Strömmens verkan på båten*

9. Inställning av elektroniskt sjökort: val av olika sjökortslager, informationsmängd vid olika zoomnivåer, risker med överzoomning, nord upp/kurs upp, dag/nattbild,

10. Grundläggande waypointnavigering: Kurs över grund och bäring till waypoint.

11. Användning av navigatorns man överbord-funktion.

12. Effekten av roder- och propellerverkan

13. Man över bordmanöver med hjälp av lämpligt föremål som bärgas.

14. Förtöjning och losskastning med hjälp av spring.

15. Ecodriving

Båtpraktikintyg – dager

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg  och kustskepparintyg.

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.

Båtpraktikintyg (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg

Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till förarintyg och kustskepparintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö.

Prövningen omfattar bl a praktisk navigering, hantering av materiel ombord, knopslagning samt olika typer av manövrering både fritt till sjöss och i samband med förtöjning/losskastning.

För att båtpraktiken ska anses vara genomförd av Nämnden för båtlivsutbildning krävs att den utförs tillsammans med auktoriserad förhörsförrättare alternativt utförs av annan person som innehar lägst behörigheten kustskepparintyg.

Medtag gärna egen flytväst , annars finns det att låna.

The ticket sales has ended!

Datum

24 jul 2023
Expired!

Tid

16:30 - 20:00

Kostnad

1,600.00kr

Utbildning / Examination

Examinationer,
Utbildningar

Plats

Stavsnäs Vinterhamn

Arrangör

Lars Hedberg
Telefon
070-5528220
E-post
lars@navxam.se