Båtcoaching

Vi tillhandahåller Båtcoachning  i din egen båt, lär dig hantera din egen båt på ett bättre sätt. Vill du ha en dags utbildning i din egen båt så hjälper vi dig med det utifrån dina förutsättningar och just din kunskapsnivå. Våra båtcoacher är mycket erfarna och pedagogiska , de flesta med någon form av militär bakgrund som stridsbåtsförare eller navigatörer/utbildare på större fartyg. Priset för ett båtcoachingpass är 1250 kr /timme och minimitiden är 3 timmar.

Coaching