LRC- MF/HF certifikat

En väldigt specialiserad utbildning som inte genomförs speciellt ofta , men då och då görs det.