Förarbevis Vattenskoter, Lidingö 26/5-2024

Vill du ta förarbevis för vattenskoter och uppleva spänningen att susa fram över vattnet? Hos oss får du en kvalitativ och familjär kurs som kommer att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli en säker och bra vattenskoterförare.

Vår kurs för förarbevis vattenskoter är utformad för att ge dig en heltäckande utbildning. Vi täcker alla viktiga områden, från teoretisk kunskap om sjövett och säkerhetsregler till praktisk körning och manövrering av vattenskotern. Med vår pedagogiska och lättillgängliga undervisning kommer du att känna dig trygg och förberedd inför både det teoretiska provet och de praktiska övningarna.

Vi har erfarna och välutbildade instruktörer som kommer att guida dig genom kursen och ge dig värdefulla insikter och tips för att förbättra dina färdigheter som vattenskoterförare. Vi strävar efter att skapa en engagerande och interaktiv lärandemiljö för att säkerställa att du får ut det mesta av din utbildning.

Vi erbjuder även flexibla bokningsalternativ för att passa dina behov och tidsscheman. Du kan enkelt välja datum för den lärarledda teorin, provet och de praktiska övningarna. Dessutom ingår hyra av vattenskoter i kursavgiften, så du behöver inte oroa dig för att ha en egen skoter. Vi kan även komma till dig.

Ta steget och skapa fantastiska vattenskoterminnen med oss! Vi är din pålitliga partner för att ta förarbeviset för vattenskoter och vi ser fram emot att välkomna dig till vår kurs. Kontakta oss idag för mer information och boka din plats. Vi ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga din passion för vattenskoterkörning!

Ta ditt förarbevis vattenskoter med vår certifierade utbildning

För att köra vattenskoter i Sverige krävs ett förarbevis. Vår kurs är godkänt av Transportstyrelsen, ger dig de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att säkert navigera på vattnet med din vattenskoter. Är ni en större grupp på minst 4 personer kan vi även komma ut till er. Kontakta oss för mer information – vi hjälper er att ta ett förarbevis för vattenskoter snabbt och enkelt!

Så fungerar vår kurs för förarbevis vattenskoter: En steg-för-steg-guide

Steg 1: Online självstudier i navigation

Vår kurs för förarbevis vattenskoter är uppdelad i tre delar, med den första delen som består av självstudier. Genom vår pedagogiska onlinekurs får du tillgång till informativa videofilmer, läsvärda texter och självstudieprov för att säkerställa att du har förstått all nödvändig information.

Steg 2: Teori och praktik på plats

Den andra och tredje delen av kursen genomförs på plats under en heldag. Vi börjar med att diskutera sjövett, anpassad fart, olika körtekniker och nödåtgärder. Vi går även igenom hur man tar sig upp på en skoter från vattnet. Efter detta får du chansen att titta på sjökort och göra navigationsövningar innan du genomför ett teoretiskt online-prov. Observera att du behöver ha en dator eller surfplatta med dig för provet.

Steg 3: Praktisk körning av vattenskoter

Den sista delen av kursen är praktisk körning. Vi börjar med att gå igenom vattenskoterns olika delar och kontroller innan uppstart och avfärd. Vi diskuterar säkerhetsutrustning och förberedelser inför färden. Därefter ger vi oss ut på vattnet och kör olika övningar i både låg- och högfart. Vi tränar på undanmanövrering och nödåtgärder under realistiska förhållanden. För denna del av kursen ber vi dig att ta med en våtdräkt/torrdräkt eller andra lämpliga kläder för att köra vattenskoter.

Denna omfattande, praktiska erfarenhet är utformad för att ge dig självförtroendet att hantera en vattenskoter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med vårt förarbevis för vattenskoter kommer du att vara väl förberedd för att ta till vattnet och njuta av allt som vattenskoteråkning har att erbjuda.

Boka din kurs för förarbevis vattenskoter idag

Är du redo att påbörja din resa mot att få ditt förarbevis för vattenskoter? Kontakta oss idag för mer information eller för att boka din plats på vår nästa kurs. Vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina vattenskoterdrömmar.

Saker att tänka på när du tar förarbevis för vattenskoter.

 • Hyra av vattenskoter ingår i kostnaden. Har du en egen vattenskoter som du vill använda, hör av dig till oss.
 • Du bokar genom att välja datum för lärarledd teori, prov och praktik. Då får du direkt tillgång till den teoretiska onlinekursen och kan börja studera den. Tänk på att du bör ge dig tid att hinna gå igenom den teoretiska online-kursen på 8 timmar innan du kommer till oss.
 • När du kommer till oss behöver du ha med dig en dator eller surfplatta för att genomföra provet samt våtdräkt/torrdräkt eller andra lämpliga kläder. Du får gärna ta med dig din egen hjälm om du har en så.

Del 1 självstudier online innehåller följande delmoment.

 • Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar.
 • Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätt
 • Sjövägsreglerna. Fasta och flytande sjömärken samt sjövägmärken
 • Navigationshjälpmedel. Sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar
 • Säkerhetsutrustning. Metoder för att tillkalla hjälp vid nödsituation .
 • Risker och personskador relaterade till vattenskoterkörning. Hypotermi
 • Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan
 • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden. Skyddade områden och förbudsområden
 • Befälhavarens ansvar, tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser vid framförande av vattenskoter
 • Sjösättning och upptagning av vattenskoter

Del 2 lärarledd teori och prov innehåller följande delmoment.

 • Sjövett, förhållningssätt på sjön och allemansrätten
 • Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan
 • Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden
 • Välja rätt sjökort med rätt skala
 • Bestämma avstånd och position i sjökort
 • Visuell navigation
 • Färdplanering
 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar
 • Riskbedömning och fartens påverkan
 • Nödåtgärder
 • Ta sig upp på vattenskotern från vattnet
 • Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter
 • Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet
 • Bogsering

Del 3 praktiska övningar på vattenskoter.

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning
 • Uppstart av vattenskoter
 • Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrollerade former
 • Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
 • Köra med passagerare
 • Förtöjning
 • Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back
 • Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
 • Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall – Undanmanöverövningar
 • Slå av gas och kontrollera glidsträcka
 • Slå av gas och ge back
 • Slå av gas och ge fullt roderutslag
 • Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag
 • Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp

Nu är du nära ditt vattenskoter körkort

Har du genomfört ovan och fått godkänt i praktiken av vår instruktör och fått mer än 70% rätt på vårt teoretiska prov så kan du ansöka om ditt förarbevis för vattenskoter på Transportstyreslens hemsidan. Ansökan kostar 300:-. När du fått ditt förarbevis godkänt av Transportstyrelsen kan sedan gå in på Transportstyrelsens hemsida och skriva ut ett intyg samt om du vill beställa hem ett plastkort som kostar 200:-.

Vanliga frågor om vattenskoter körkort

Får jag vattenskoter körkort direkt av er?

Nej, hos oss går du kursen förarbevis vattenskoter. När du är klar med kursen får du ett intyg du kan köra på i 30 dagar. Vi meddelar då Transportstyrelsen att du genomfört kursen och fått godkänt på vårt prov. Och då du kan då gå gå in och söka efter Förarbevis vattenskoter hos Transportstyrelsen som är dom som utfärdare kortet. Avgiften för ansökan är 300:- och för att erhålla plastkort, som är frivilligt kan du betala 200:- extra.

Vad kostar förarintyg för vattenskoter?

Själva kursen för att ta förarbevis för vattenskoter kostar 3995:-. Detta beror på att det ingår praktik och att Transportstyrelsen har satt krav på att det max får vara 4 elever per lärare under praktiken. Att sedan skicka in sin ansökan till Transportstyrelsen kostar 300:-. Sen kan man beställa ut ett plastkort som kostar 200:-.

Hur gammal måste jag vara för att kunna ta vattenskoter körkort?

Du måste vara 15 år för att få gå kursen förarbevis för vattenskoter. Du kan inte börja kursen innan du fyllt 15 år.

Kan jag köra vattenskoter på mitt gamla förarbevis båt?

Sedan den 1 maj 2023 kan du inte köra vattenskoter på ditt gamla förarbevis. Du måste ha ett förarbevis för vattenskoter. Att köra utan vattenskoterkörkortet räknas som olovlig körning och straffas med dagsböter. Vid upprepade förseelser kan det ge fängelse i upp till 6 månader.

Kan jag konvertera mitt gamla skepparexamen till vattenskoter körkort?

Övergångsregeln för att söka förarbevis för vattenskoter på gamla mertiter gick ut den 30 april 2023

Hur ansöker jag om körkort vattenskoter om jag har förarintyg sen tidigare?

Övergångsregeln för att söka förarbevis för vattenskoter på gamla mertiter gick ut den 30 april 2023

Här kan du läsa om knop och varför en sjömil är 1852 meter.

På den här länken kan du läsa om fart och avstånd på sjön. https://sjolotsen.se/blogs/nyheter/sjomil-knop-och-distansminut-samt-en-forklaring-till-varfor-det-ar-1852-meter

Regler om vattenskoter som du bör ha i minnet.

Det är lag på förarbevis för vattenskoter sedan 1 maj 2022. Man tar vattenskoterkörkortet genom att gå en kurs hos oss. Man måste ha fyllt 15 år för att få genomföra kursen.

I reglerna för förarbevis för vattenskoter haar man specificerat en vattenskoter som en farkost som är max 4 meter lång och driv via en vattenjet och en förbränningsmotor.

Böter för vattenskoterkörning

Om du stör allmänheten med din vattenskoteråkning kan polisen utfärda en ordningsbot på 1500:- detta gäller även båtar.

Att köra utan vattenskoterkörkortet räknas som olovlig körning och straffas med dagsböter. Vid upprepade förseelser kan det ge fängelse i upp till 6 månader. en dagsbot är ca en tusendel av en årslön. 30 dagsböter blir om du har en årslän på 400 000:- totalt 12 000:-.

När det gäller alkohol och vattenskotrar är det samma regler som för övriga båtar som går över 15 knop. 0,2 promille.

Sjölagen och sjövägsreglerna gäller vattenskotrar precis som för alla andra båtar på sjön.

Tänk alltid på följande när du kör vattenskoter.

Risken för olyckor ökar när du kör nära land. Du riskerar att krocka med badande.

Kör inte hårt i grunda vikar. Det påverkar djurlivet på botten.

Tänk på att inte störa fåglarna under häckningstiden på våren och försommaren.

Enligt vattenskoterförordningen är det endast tillåtet att framföra vattenskotrar i allmän farled samt där Länsstyrelsen gett tillstånd. Genom en EU dom har denna regel ifrågasatts och ingen tillsyns sker av detta.

Datum

26 maj 2024
Expired!

Tid

09:00 - 17:00

Kostnad

3,995.00kr

Utbildning / Examination

Examinationer,
Utbildningar

Arrangör

Sjölotsen